1990

Een heldere kop In: NRC Handelsblad, 23 februari 1990. In memoriam Frans Kellendonk. Opgenomen in Een man die in de toekomst springt.

1991

Rode slofjes, de terp van Oostum en een stuk obsidiaan In: Lust en Gratie, nr. 30, zomer 1991, een aan Andreas Burnier gewijd nummer. Tevens gepubliceerd in Trouw, 14 juni 1991, en in: Trouw, Letter & Geest; opstellen over cultuur, redactie Ger Groot en Jaffe Vink. Meinema, Zoetermeer 1991. Autobiografisch.

1993

De inktvis. J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1993. Novellen1e druk, 1993; 2e druk, 1993. Tevens verschenen in XL-reeks, nr. 3, 1994. De 3e, herziene druk werd gepubliceerd in de Rainbow Pocket-serie, Uitgeverij Maarten Muntinga, Amsterdam 1998.

1993

Niet-handelen, niet-wetenIn: Hogere sferen: alchemie, gnosis, kabbala en hermetische filosofie in de kunst, de Balie en SLAA, Amsterdam 1993. Tevens gepubliceerd in Trouw, 6 november 1993, en in De Nederlandse en Vlaamse literatuur in 250 essays (samengesteld door Joost Zwagerman, Prometheus, Amsterdam 2008). Essay over mystiek. Opgenomen in Een man die in de toekomst springt.

1993

Het begeerde teken van buitenIn: NRC Handelsblad, 19 november 1993. Essay over F.C. Terborgh
Opgenomen in Een man die in de toekomst springt onder de titel ‘De droom van het archaïsche’.

1994

Hij drukte zijn mond in het stof, misschien is er hoopIn: NRC Handelsblad, 18 november 1994. Essay over het bijbelboek Klaagliederen.

1995

Zwarte modder wolkt op In: Begane Grond, jrg. 9, nr. 1, 1995. Autobiografisch.

1995

Oog voor al wat oer en eigen is In: Trouw, 6 mei 1995. Essay over Ida Gerhardt. Opgenomen in Een man die in de toekomst springt

1995

Een klievende roman In: De Revisor, jrg. 22, nr. 6, 1995. Essay over de romankunst. Opgenomen in Een man die in de toekomst springt

1996

Hunebedden aan zee In: NRC Handelsblad, 19 april 1996. Essay over Caspar David Friedrich.

1996

Monnik aan zee In: De Revisor, jrg. 23, nr. 6, 1996. Essay over Caspar David Friedrich.
Opgenomen in Een man die in de toekomst springt

1996

De waterman verdrinkt nietIn: De Groene Amsterdammer, jrg. 120, nr. 37, 11 september 1996
Essay over Arthur van Schendels De waterman en Het fregatschip Johanna Maria

1997

Een man die in de toekomst springt. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1997. EssaybundeBekroond met de Busken Huetprijs 1998.
Vertalingen: ‘De schepping van Adam’ verscheen als ‘Die Erschaffung Adams’ in: Lettre International, nr. 44, 1999. ‘De vinger Gods in de anatomie van een luis’ verscheen als ‘Bozijiprs u anatomiji vaske’ in het Servo-Kroatische tijdschrift Erazmo, 1995/1996, nr. 4.

1997

Naamloze natuurIn: De Gids, jrg. 160, nr. 5, 1997. Essay over een toegezonden object: een blikje sardines.

1997

Rubberen roos In: Z-magazine, jrg. 3, 27 augustus 1997, nr. 8. Kort verhaal.

1997

O ja? In: De Gids, jrg. 160, nr. 10, 1997. Polemiek met Huub Beurskens, wiens ‘Zoals het werkelijk is’ in hetzelfde nummer van De Gids een reactie was op ‘De vinger Gods in de anatomie van een luis’ in Een man die in de toekomst springt.

1997

Een metropool aan de Noordzee In: Vrij Nederland, 18 oktober 1997. Essay over de toekomst van Nederland.

1997

Gemor in de achterhoede In: Trouw, 1 november 1997. Polemiek. Verdediging van De nacht van de pauw van Willem Jan Otten.

1998

Zijn muze was een harpijKellendonk-lezing, uitgesproken op 16 februari 1998 in de Aula Maior van de Katholieke Universiteit Nijmegen, gepubliceerd door Nijmegen University Press. Dit essay over het wereldbeeld van W.F. Hermans verscheen tevens in De Revisor, jrg. 25, nr. 2, 1998. Opgenomen in Een man die in de toekomst springt.

1998

Hermans’ wereldbeeld is vooral uitdrukking van zijn obsessiesIn: de Volkskrant, 18 maart 1998. Repliek op ‘Het oude gruis blijft ruisen’ van Kees Fens over ‘Zijn muze was een harpij’ in de Volkskrant van 6 maart 1993. Polemiek.

1998

Antwoord aan Kuijper, Pott en Smulders In: De Revisor, jrg. 25, nr. 3, 1998. Repliek op diverse commentaren op ‘Zijn muze was een harpij’.

1998

Schrijven zoals Caravaggio schilderde In: Kastalia, jrg. 1, herfst 1998, nr. 0. Auto-interview over schilderkunst.

1998

Een geur van afval en jasmijn I In: De Revisor, jrg. 25, nr. 3, 1998. Reisverhaal over India.

1998

Een geur van afval en jasmijn II In: De Revisor, jrg. 25, nr. 4,1998. Dit deel van dit reisverhaal werd herdrukt in Wereldreizen; de beste Nederlandse en Vlaamse reisverhalen van 1998, onder redactie van Rudi Wester, Contact, Amsterdam 1999.

1998

Het nieuwe in de literatuur In: De Revisor, jrg. 25, nr. 6, 1998. Essay.

1998

Een azuurblauwe Olivetti In: Bilbao. J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1998. Autobiografisch.